Kontorelev still_3

Om kampagnen

I 2021 valgte HK, Dansk Industri, Dansk Erhverv, KL, Finansministeriet og Danske Regioner at iværksætte en branding- og rekrutteringskampagne for kontoruddannelsen. Kampagnen 'Styr på det? Bliv kontorelev' har til formål at udbrede kendskabet til uddannelsen og de gode, spændende og vidtrækkende karrieremuligheder, den fører med sig – både for kontoreleven og for den færdiguddannede. Kampagnen beror på udførlige undersøgelser blandt skoler, elever og arbejdspladser i hele Danmark.

Parter bag kampagnen

  • HK_logo.png
  • DI_logo.png
  • dansk_erhverv_logo.png
  • KL_logo.png
  • danske_regioner_logo.png
  • FM_Logo_CMYK_DK.png
Advokatsekretær-uddannelse_still_1.jpg

Kontakt os

Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser v/ Uddannelsesnævnet for handel- og kontorområdet Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V Tlf. 3336 6600 uddannelsesnaevnet@uddannelsesnaevnet.dk