Kontorelev still_9.jpg
Info, tips & tricks

For virksomheder

Er du virksomhed? Så er du havnet det helt rigtige sted. Her på siden finder du ikke kun information om kampagnen 'Styr på det? Bliv kontorelev', men også vigtig viden om, hvad du som virksomhed kan bruge kontorelever til, og hvordan du rekrutterer dem.

Kort introduktion til

'Styr på det? Bliv kontorelev'

I 2021 valgte HK, Dansk Industri, Dansk Erhverv, KL, Finansministeriet og Danske Regioner at iværksætte en branding- og rekrutteringskampagne for kontoruddannelsen. Kampagnen 'Styr på det? Bliv kontorelev' har til formål at udbrede kendskabet til uddannelsen og de mange karrieremuligheder, den fører med sig. Men forhåbentlig kan den også være med til at gøre virksomheder som dig selv opmærksomme på den unikke medarbejder, man får i en kontorelev. Som virksomhed, uanset type og størrelse, kan du få stor glæde af kontorelever. Læs med, hvis du vil vide mere om, hvordan de kan skabe værdi for din arbejdsplads – og have tips og tricks til at rekruttere dem.

6-råd virksomheder desktop

Har du overvejet at få en kontorelev?

Her er fem gode grunde til, at kontorelever skaber værdi for enhver arbejdsplads.

 • #1 Struktur og orden

  Du har måske allerede gættet det: Kontorelever er udprægede ordensmennesker. Sans for struktur og systemer flyder i generne, og de fleste arbejdspladser vil sige, at de virkelig holder "styr på tingene".

 • #2 Et servicegen i særklasse

  Det er kendetegnende for kontorelever, at servicegenet er i top. De er gode til mange kontaktpunkter og forstår vigtigheden af at hjælpe, hvor det kræves – og er samtidig ambitiøse på egne vegne.

 • #3 Grundighed og umage

  Med struktur og orden kommer også grundighed og umage. Det er kendetegnende for kontorelever, at de sætter en ære i at løse arbejdsopgaver særdeles omhyggeligt.

 • #4 Energi og social sammenhængs­kraft

  Arbejdspladser fortæller ofte, at kontorelever kommer med ny energi, tilfører nytænkning og har stor betydning for det sociale miljø.

 • #5 Udvikling og skræddersyet profil

  I en kontorelev får du en medarbejder, der har både tid og lyst til at udvikle sig sammen med arbejdspladsen. Det betyder også, at kontoreleven 'uddanner' sig til at løse opgaver i tråd med netop din arbejdsplads' måde at gøre tingene på.

Guide:

Dit opslag på blivkontor­elev.dk?

Den er god nok: Hvis du som virksomhed lige nu søger en eller flere kontorelever, kan dit stillingsopslag komme på blivkontorelev.dk – under siden 'Ledige elevstillinger'. Det er helt gratis, og det eneste, du skal, er at sende en mail til blivkontorelev@uddannelsesnaevnet.dk med følgende oplysninger: Fulde navn på virksomhed, overskrift på stillingsopslag, virksomhedens logo (PNG-format – ”usynlig” baggrund), stillingsbetegnelse på elevstilling, lokation (postnummer, by og region), speciale(r), startdato, ansøgningsfrist, link til stillingsopslag (enten på eget site eller på lærepladsen.dk) Husk, at du skal godkendes som læreplads, når du søger kontorelev(er). Læs mere øverst i FAQ'en herunder.

FAQ

Praktisk info om ansættelse af kontorelever: Bliv klogere på, hvad I som virksomhed skal være opmærksom på, når/hvis I vil ansætte en eller flere kontorelever.

 • Jeres virksomhed skal godkendes som lærested, når I søger kontorelever. I kan med fordel kontakte den nærmeste erhvervsskole, der kan oplyse jer om mulighederne og hjælpe jer med hele processen. Jeres ansøgning om godkendelse skal også sendes til den lokale erhvervsskole. Ansøgningen skal som udgangspunkt behandles inden for to uger, og herefter får I skriftlig besked om godkendelsen. I kan finde en oversigt over skolerne her.

  Hvis jeres virksomhed har haft elever før, gælder den tidligere godkendelse formentlig stadig. Det kan den nærmeste erhvervsskole hjælpe jer med at afklare.

 • Jeres virksomhed kan blive godkendt som lærested, hvis den kan sikre kontoreleven tilfredsstillende oplæringsforhold, og hvis den kan oplære eleven i overensstemmelse med kontoruddannelsens regler.

  Kontoruddannelsens seks specialer har forskellige krav til, hvordan en virksomhed kan blive godkendt som lærested. I kan læse kravene i de enkelte godkendelses- og ansøgningsskemaer, som I kan tilgå her.

 • Kontoruddannelsen består af seks specialer, og den enkelte kontorelev uddanner sig inden for ét af dem. I kan godt søge om godkendelse til at ansætte og uddanne elever inden for flere specialer, fx både administration og økonomi.

  I kan spore jer ind på, hvilke specialer der matcher jeres behov og virksomhed bedst, ved at læse om de enkelte specialer: administration, offentlig administration, spedition og shipping, økonomi, revision, advokatsekretær.

 • Kontorelever er lige så forskellige som andre medarbejdere, når de bliver ansat, men deres faglige udgangspunkt og konkrete kompetencer afhænger bl.a. af den enkeltes skolebaggrund, og hvor langt eleven er nået i sin uddannelse ved ansættelsen.

  De fleste virksomheder ansætter kontorelever, efter de har gennemført uddannelsens grundforløb – herunder EUX-forløbet. Dette forløb er obligatorisk for alle kontorelever og består af 1½-2 års skoleundervisning. Det betyder, at eleverne delvist har bestået en gymnasial eksamen, inden de starter i oplæring i jeres virksomhed. EUX-forløbet er tilrettelagt således, at eleverne bliver dygtige til at omsætte teori til praksis; eleverne tilegner sig viden og færdigheder, der knytter sig til det speciale, de har valgt, og de har altså allerede grundlæggende kompetencer til at indgå i virksomhedens daglige arbejdsgange.

  Kontoreleverne kan også komme med en gymnasial eksamen i form af en STX, HTX, HHX eller HF i bagagen. I det tilfælde vil de springe grundforløbet over og starte (næsten) direkte på deres hovedforløb – altså som elev i en virksomhed.

  Når I ansætter en kontorelev, er det vigtigt at være opmærksom på, om eleven tidligere har været under uddannelse og evt. har anden erhvervserfaring. Begge forhold har nemlig betydning for uddannelsesaftalens længde, særligt når eleven er over 25 år. Læs mere om alle de særlige bestemmelser her.

 • Kontoruddannelsen har regler for, hvor mange elever en virksomhed må have ad gangen. Hensigten er at skabe de bedst mulige oplæringsforhold, bl.a. at der er tilstrækkelige arbejdsopgaver og oplæringsansvarlige ift. antallet af elever.

  Grænsen for, hvor mange kontorelever en virksomhed må have, afhænger bl.a. af, hvor mange fastansatte medarbejdere der opfylder kravene til at være oplæringsansvarlige. Læs mere her.

 • Den uddannelsesansvarlige er den medarbejder i jeres virksomhed, der har det overordnede og formelle ansvar for kontorelevens uddannelse. Det er jer som virksomhed, der udpeger den uddannelsesansvarlige.

 • Den oplæringsansvarlige har det daglige ansvar for kontoreleven og støtter og vejleder eleven. Jeres virksomhed kan udpege en eller flere oplæringsansvarlige for jeres kontorelev(er).

  De oplæringsansvarlige skal være medarbejdere, som enten selv er faglærte eller har relevant erhvervserfaring, så de kan give eleverne en god oplæring, og kravene er beskrevet i godkendelsesskemaet for de enkelte specialer.

 • Oplæringen skal naturligvis forløbe i overensstemmelse med kontoruddannelsens regler og rammer inden for de enkelte specialer.

  I er som virksomhed ansvarlig for at lægge en plan for oplæringen af hver kontorelev. Planen skal både hjælpe jer og eleven med at skabe overblik over, hvor eleven er i sit uddannelsesforløb, og den skal sikre, at eleven når uddannelsens mål og får de bedste betingelser for faglig og personlig udvikling.

  I kan læse mere om planer for oplæring for de enkelte specialer her – og erhvervsskolerne udbyder desuden kurser, hvor oplæringsansvarlige kan hente inspiration til, hvordan man bidrager til et godt oplæringsforløb.

 • Det giver sig selv, at kontoreleverne skal kunne finde jeres stillingsopslag – og et oplagt sted at være synlig er siden Ledige elevstillinger her på blivkontorelev.dk. Her kan aktuelle og potentielle kontorelever søge elevpladser i hele landet og lede efter deres præferencer mht. speciale og geografi.

  Det er gratis for jer som virksomhed at få jeres stillingsopslag ind på siden. Det eneste, I skal gøre, er at sende en mail til blivkontorelev@uddannelsesnaevnet.dk med følgende oplysninger:

  Fulde navn på virksomhed, overskrift på stillingsopslag, virksomhedens logo (PNG-format – ”usynlig” baggrund), stillingsbetegnelse på elevstilling, lokation (postnummer, by og region), speciale(r), startdato, ansøgningsfrist, link til stillingsopslag (enten på eget site eller på lærepladsen.dk)

  Et andet oplagt sted at slå jeres stillingsopslag op er Lærepladsen.dk. Læs mere om, hvordan I bruger denne side, her.

 • Eleverne er typisk i lære i virksomheden i op til to år. Forud for oplæringen i virksomheden har eleven enten gennemført et EUX-forløb eller er blevet student. For elever, der er fyldt 25 år, kan forløbet være kortere. Få indblik i elevernes uddannelsesforløb ved at følge de to overordnede veje her.

 • Alle virksomheder, der uddanner kontorelever, skal overholde uddannelsesområdets overenskomsts bestemmelser om løn, også selvom virksomheden ikke er omfattet af overenskomsten. Læs mere her.

 • Kontorelever er omfattet af ferieloven og har således ret til ferie. Det kan være en fordel at orientere sig i ferieordningen, der trådte i kraft den 1. september 2020, hvor samtidighedsferie blev indført. Læs mere her.

 • For elever, der har en uddannelsesaftale, og som samtidig hører under funktionærlovens område, gælder bestemmelserne i funktionærloven om sygdom og barsel, når de ikke strider mod erhvervsuddannelseslovens regler.

  Det samme gælder bestemmelserne i lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

 • Når jeres virksomhed er godkendt som lærested, og I har fundet de(n) kontorelev(er), I ønsker at ansætte, skal jeres virksomhed underskrive en uddannelseskontrakt med den enkelte elev. Det kan enten ske digitalt via Lærepladsen.dk eller manuelt på pdf-blanketter, der findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, som I kan tilgå her.