Shipping-uddannelse_still_3.jpg
Bliv kontorelev med speciale i:

Spedition og shipping

Vil du være med til at sikre, at store forsendelser kommer sikkert fra A til B? Når du specialiserer dig i spedition og shipping, løser du logistiske opgaver, der har tråde ud i hele verden. Du lærer bl.a. at organisere fragtprocesser og at prissætte transport, og du er i dialog med mange forskellige mennesker i mange forskellige lande.

Kurs mod adskillige horisonter

Som kontorelev med speciale i spedition og shipping er du et værdifuldt bindeled – mellem købere og sælgere og mellem samarbejdspartnere på tværs af lande og kulturer. Dine konkrete arbejdsopgaver afhænger af den virksomhed, du er tilknyttet, men du vil typisk arbejde med fragt i stor skala, fx en vindmøllevinge, der skal fra Ringkøbing til Marseille, eller en container, der skal fra New York til Esbjerg. Til lands, til vands eller i luften. Du bliver kastet ud i opgaverne med det samme, og dine ansvarsområder bliver flere i takt med dit erfarings- og ambitionsniveau. Du arbejder selvstændigt, men er altid en del af et team, som du kan sparre med og lære af.

”Du kan komme til at arbejde over hele verden du kan rejse til udlandet med jobbet og arbejde i mange forskellige slags virksomheder.”
Cecilie, 22 årKontorelev med speciale i spedition og shipping
På to-do-listen

Arbejds­opgaver

Specialet i spedition og shipping giver dig en alsidig palet af kompetencer, både inden for administration, kommunikation og økonomi. Dine arbejdsopgaver kræver struktur og overblik over forsendelser – de indebærer dialog med alle involverede parter, og du er med til at udregne fragtprocessernes omkostninger og udgifter. Du vil også opleve, at mange af dine opgaver vil handle om bæredygtighed, for transportsektoren pålægges løbende nye krav, og du kommer helt tæt på de nye løsninger. Nogle gange vil du og dit team også få hastesager ind; logistikopgaver, der skal løses hurtigt, og hvor I skal tænke kreativt for at få forsendelsen frem i tide. Med andre ord kan din to-do-liste ændre sig med kort varsel – og du er med til at skræddersy løsninger, der får alt til at gå op i en højere enhed.

 • Løbende vejledning

  Som kontorelev på en arbejdsplads får du en vejleder, som har ansvaret for din oplæring, som du altid kan sparre med om dine arbejdsområder, og som er med til at sikre, at du prøver kræfter med de opgaver, du lærer allermest af – og synes er sjovest.

 • Løn under uddannelse

  Du får elevløn fra den dag, din uddannelses­aftale træder i kraft (den aftale, du laver med stedet, hvor du skal være elev) – både når du er på arbejdspladsen, og når du er på skoleophold under hovedforløbet.

 • Mulighed for fastansættelse

  Med speciale i spedition og shipping bliver du ekspert i de interne arbejdsgange og opgaver på en arbejdsplads. Det giver dig gode muligheder for fastansættelse efterfølgende.

 • Ansvar og selvstændighed

  Som kontorelev bliver du kastet ud i opgaverne på din arbejdsplads fra dag ét. Du kommer til at arbejde selvstændigt – og ønsker du ansvar, får du ansvar.

 • Fleksibilitet og indflydelse

  Du er med til at forme din uddannelse. Dit skoleophold består bl.a. af flere ugers valgfrie specialefag – og på arbejdspladsen kan du løbende justere dine opgaver i samarbejde med din vejleder.

 • Solide kompetencer

  Du får solide kompetencer og hands on-erfaring, du kan tage med dig i din professionelle karriere – uanset om du bliver på den samme arbejdsplads eller skifter til en ny.

”Der er virkelig gang i den hele tiden. Dagene går superhurtigt og der er altid noget spil. Det er ikke ligegyldigt, det vi laver. Det kan jeg godt lide.”
Nichlas, 24 årKontorelev med speciale i spedition og shipping
Bliv-Kontorelev_still_8.jpg
Find din vej

Uddannelses­niveau?

Dit forløb på kontoruddannelsen – og din vej dertil – afhænger bl.a. af, om du er i gang med folkeskolen eller gymnasiet. Vælg ”gymnasiet”, hvis du kommer fra enten STX, HHX, HTX eller HF. Vælg ”folkeskolen” i alle andre tilfælde – også hvis du allerede er i gang med uddannelsens EUX-forløb.

FAQ

Er der noget, du er i tvivl om? Tjek vores liste over ofte stillede spørgsmål.

 • Kontoruddannelsen har seks specialer: administration, offentlig administration, spedition og shipping, økonomi, revision og advokatsekretær.

  Inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at vælge, hvad netop du har lyst til at specialisere dig i. Det, du vælger, kommer du til at specialisere dig i gennem to år som elev på en arbejdsplads (hovedforløbet).

 • Som udlært kontorassistent med speciale i spedition og shipping, kan du få arbejde i hele Danmark, og du har også gode muligheder for en international karriere. Kontorelever har ofte gode muligheder for fastansættelse på den arbejdsplads, de har været elev i, men du har også gode muligheder for at bringe dine kompetencer i spil på en ny arbejdsplads. Når du er udlært, vil du typisk få stillingsbetegnelsen speditør. Du kan læse mere om netop denne stilling her.

 • Som kontorelev får du allerede løn under din uddannelse, både i læreplads- og skoleperioderne. Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgiverorganisationen og den faglige organisation på området, og du får løn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft. Din elevløn afhænger af, om du er fyldt 25 år. Er du under 25 år, er din startløn som som regel ca. dobbelt så høj som SU for udeboende over 20 år, og din elevløn stiger typisk, mens du er under uddannelse. Er du fyldt 25 år, er du voksenelev, og din startløn som elev er som regel højere. Den vil typisk ligge på niveau med den minimumsløn, som er aftalt for voksne på området (Kilde: ug.dk) Din løn som udlært afhænger bl.a. af den stilling, du får, og hvilke ansvarsområder du bliver tildelt. Din løn vil også ændre sig med tiden, efterhånden som du får erfaring og nye ansvarsområder. Du kan læse mere om lønniveauer for forskellige stillinger, og hvilke forhold der bestemmer dem, ved at klikke rundt på vores side om jobeksempler. Listen er langtfra udtømmende, men giver en idé om nogle af dine muligheder som udlært.

 • Ja, flere skoler udbyder et online grundforløb. Uddannelsens niveau vil være det samme online, som hvis du tager uddannelsen fysisk på skolen, og du skal nå de samme uddannelsesmål og bestå de samme eksamener. Du kan imidlertid ikke gennemføre hovedforløbet online – her tilknyttes du en arbejdsplads og vil ofte arbejde fysisk på arbejdspladsen.

 • Ja, og dine muligheder for ophold i udlandet er gode med speciale i spedition og shipping. Du er garanteret en elevtid med et internationalt aftryk, og det er ikke usædvanligt, at spedition og shipping-elever tilbydes at blive udstationeret til virksomheders afdelinger uden for Danmarks grænser.

 • Vi troede aldrig, du ville spørge: Din vej til kontoruddannelsen afhænger bl.a. af din alder, og om du kommer fra folkeskolen eller gymnasiet. Klik her for at blive klogere og finde netop din vej.

 • En elevplads er en plads hos en virksomhed eller offentlig instans, som du laver en såkaldt uddannelsesaftale med. Det vil sige, at begge parter – både du og arbejdsgiver – underskriver en kontrakt, og arbejdsgiveren forpligter sig til at tage dig i lære i henhold til reglerne for kontoruddannelsen.

  Det er som elev på denne arbejdsplads, at du tager dit 2-årige hovedforløb og bliver lært op inden for dit valgte speciale.

  Se, hvilke virksomheder der søger kontorelever netop nu, her.

 • Kontoruddannelsen udbyder i alt seks specialer. Udover spedition og shipping kan du også specialisere dig i administration, offentlig administration, økonomi, revision og advokatsekretær.

 • Vil du vide mere om kontoruddannelsens forløb, adgangskrav og muligheder, så tjek vores side for de mest stillede spørgsmål til her.