Advokatsekretær-uddannelse_still_1.jpg
Bliv kontorelev med speciale i:

Advokat­sekretær

Vil du helt tæt på advokatens arbejde og være med til at få sagsbehandlinger til at glide? Som advokatsekretærelev kommer du ind i hjertet af juridiske processer, og du udfylder en lang række værdifulde funktioner. Du hjælper blandt andet jurister med at indhente og udforme det materiale, der danner basis for de juridiske afgørelser – og dine arbejdsdage ligner sjældent hinanden.

Advokatens allierede

Som advokatsekretærelev vil du typisk arbejde fast for én eller flere advokater inden for det samme juridiske område. Det betyder, at I får et meget tæt samarbejde, og du får mulighed for at blive specialist, fx i konkurssager eller virksomhedsoverdragelser. Du arbejder selvstændigt, og dine ansvarsområder udvides, efterhånden som du får erfaring med sagsbehandlingens forløb og opgaver. Og din knivskarpe retfærdighedssans har du selvfølgelig altid med dig i rygsækken, når du arbejder for at skabe orden i vores fælles samfund.

”Det er et fantastisk univers og en moderne branche, hvor der bestemt er gang i den. Jeg har mine egne klare ansvarsområder, men arbejder også hele tiden tæt sammen med juristerne.”
Nikoline, 25 årKontorelev med speciale i advokatsekretær
På to-do-listen

Arbejds­opgaver

Sagsbehandling er en dynamisk størrelse – og det samme er din to-do-liste. Dine opgaver vil ofte være bestemt af de deadlines, som sagsbehandlingen skal overholde, men du vil også opleve, at nye opgaver lander på dit skrivebord. Mange af dine opgaver vil være af koordinerende karakter; du kan blandt andet være den, der er i kontakt med de mange forskellige mennesker, der arbejder på en sag. Her vil du sørge for, at alle overholder deadlines og indleverer det materiale, juristerne skal bruge. En stor del af dine opgaver består også af tekstproduktion – du er med til at udforme kontrakter, skøder og andre juridiske dokumenter, som er helt afgørende for en smidig sagsbehandling.

 • Løbende vejledning

  Som kontorelev på en arbejdsplads får du en vejleder, som har ansvaret for din oplæring, som du altid kan sparre med om dine arbejdsområder, og som er med til at sikre, at du prøver kræfter med de opgaver, du lærer allermest af – og synes er sjovest.

 • Løn under uddannelse

  Du får elevløn fra den dag, din uddannelses­aftale træder i kraft (den aftale, du laver med stedet, hvor du skal være elev) – både når du er på arbejdspladsen, og når du er på skoleophold under hovedforløbet.

 • Mulighed for fastansættelse

  Som advokatsekretærelev bliver du ekspert i de interne arbejdsgange og opgaver på en arbejdsplads. Det giver dig gode muligheder for fastansættelse efterfølgende.

 • Ansvar og selvstændighed

  Som kontorelev bliver du kastet ud i opgaverne på din arbejdsplads fra dag ét. Du kommer til at arbejde selvstændigt – og ønsker du ansvar, får du ansvar.

 • Fleksibilitet og indflydelse

  Du er med til at forme din uddannelse. Dit skoleophold består bl.a. af flere ugers valgfrie specialefag – og på arbejdspladsen kan du løbende justere dine opgaver i samarbejde med din vejleder.

 • Solide kompetencer

  Du får solide kompetencer og hands on-erfaring, du kan tage med dig i din professionelle karriere – uanset om du bliver på den samme arbejdsplads eller skifter til en ny.

Bliv-Kontorelev_still_8.jpg
Find din vej

Uddannelses­niveau?

Dit forløb på kontoruddannelsen – og din vej dertil – afhænger bl.a. af, om du er i gang med folkeskolen eller gymnasiet. Vælg ”gymnasiet”, hvis du kommer fra enten STX, HHX, HTX eller HF. Vælg ”folkeskolen” i alle andre tilfælde – også hvis du allerede er i gang med uddannelsens EUX-forløb.

FAQ

Er der noget, du er i tvivl om? Tjek vores liste over ofte stillede spørgsmål.

 • Kontoruddannelsen har seks specialer: administration, offentlig administration, spedition og shipping, økonomi, revision og advokatsekretær.

  Inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at vælge, hvad netop du har lyst til at specialisere dig i. Det, du vælger, kommer du til at specialisere dig i gennem to år som elev på en arbejdsplads (hovedforløbet).

 • Som udlært kontorassistent med speciale i advokatsekretær kan du arbejde i både private virksomheder, fx på et advokatkontor, og på offentlige arbejdspladser, fx i en styrelse. Kontorelever har ofte gode muligheder for fastansættelse på den arbejdsplads, de har været elev i, men du har også gode muligheder for at bringe dine kompetencer i spil på en ny arbejdsplads. En af de mange stillingsbetegnelser, du kan få, når du er udlært, er sagsbehandler. Du kan læse mere om netop denne stilling her.

 • Som kontorelev får du allerede løn under din uddannelse, både i læreplads- og skoleperioderne. Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgiverorganisationen og den faglige organisation på området, og du får løn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft. Din elevløn afhænger af, om du er fyldt 25 år. Er du under 25 år, er din startløn som som regel ca. dobbelt så høj som SU for udeboende over 20 år, og din elevløn stiger typisk, mens du er under uddannelse. Er du fyldt 25 år, er du voksenelev, og din startløn som elev er som regel højere. Den vil typisk ligge på niveau med den minimumsløn, som er aftalt for voksne på området (Kilde: ug.dk) Din løn som udlært afhænger bl.a. af den stilling, du får, og hvilke ansvarsområder du bliver tildelt. Din løn vil også ændre sig med tiden, efterhånden som du får erfaring og nye ansvarsområder. Du kan læse mere om lønniveauer for forskellige stillinger, og hvilke forhold der bestemmer dem, ved at klikke rundt på vores side om jobeksempler. Listen er langtfra udtømmende, men giver en idé om nogle af dine muligheder som udlært.

 • Ja, flere skoler udbyder et online grundforløb. Uddannelsens niveau vil være det samme online, som hvis du tager uddannelsen fysisk på skolen, og du skal nå de samme uddannelsesmål og bestå de samme eksamener. Du kan imidlertid ikke gennemføre hovedforløbet online – her tilknyttes du en arbejdsplads og vil ofte arbejde fysisk på arbejdspladsen.

 • Vi troede aldrig, du ville spørge: Din vej til kontoruddannelsen afhænger bl.a. af din alder, og om du kommer fra folkeskolen eller gymnasiet. Klik her for at blive klogere og finde netop din vej.

 • En elevplads er en plads hos en virksomhed eller offentlig instans, som du laver en såkaldt uddannelsesaftale med. Det vil sige, at begge parter – både du og arbejdsgiver – underskriver en kontrakt, og arbejdsgiveren forpligter sig til at tage dig i lære i henhold til reglerne for kontoruddannelsen.

  Det er som elev på denne arbejdsplads, at du tager dit 2-årige hovedforløb og bliver lært op inden for dit valgte speciale.

  Se, hvilke virksomheder der søger kontorelever netop nu, her.

 • Kontoruddannelsen udbyder i alt seks specialer. Udover advokatsekretær kan du også specialisere dig i administration, offentlig administration, spedition og shipping, økonomi og revision.

 • Vil du vide mere om kontoruddannelsens forløb, adgangskrav og muligheder, så tjek vores side for de mest stillede spørgsmål til her.