Find din vej

Du kommer fra folke­skolen

Når du er færdig med folkeskolen, kan du starte direkte på et grundforløb på en af de mange skoler, der tilbyder kontoruddannelsens EUX-forløb. EUX betyder, at kontoruddannelsen kombinerer erhvervsuddannelsen med en gymnasial eksamen. Er det mere end to år siden, du har afsluttet folkeskolen, og/eller er du +25 år, gælder der særlige regler.
 Læs mere om disse regler i FAQ-sektionen nederst på siden.

Folkeskole forløb desktop
kort
Step 1:

Find skole

Du kan tage kontoruddannelsen i hele landet, og der er helt sikkert en skole i nærheden af dig. Gå til kortet og find en skole, der udbyder kontoruddannelsens EUX-forløb. Grundforløbet med EUX giver dig adgang til alle kontoruddannelsens specialer – og også en række andre erhvervsuddannelser.

”Jeg lærer lige præcis dét, jeg skal bruge. Og kan jeg tage opgaverne fra virkeligheden med hen i skolen.”
Inge, 19 årKontorelev med speciale i offentlig administration
Step 2:

Vælg speciale

Når du kommer fra folkeskolen, behøver du ikke vælge speciale endnu – det gør du i løbet af din EUX-uddannelse. Du kan vælge mellem seks specialer. Fælles for dem er, at du tager hul på din karriere, mens du uddanner dig. Se mulighederne her.

Advokat­sekretær

Er du struktureret og dygtig til at skrive – og vil du være med til at sikre et retfærdigt samfund? Som advokatsekretær får du blandt andet ansvar for sagsbehandling og bliver advokatens allierede. Med andre ord: Du bliver ekspert i retssystemet og får de juridiske processer til at glide.

Læs mere

Administration

Vil du løse en bred vifte af vigtige opgaver, sikre høj kvalitet og være den, der får det hele til at spille? Så er administration noget for dig. Du kommer bl.a. til at arbejde med kommunikation og projektstyring og bliver uden tvivl arbejdspladsens problemknuser og go-to-person.

Læs mere

Offentlig administration

Vil du være med til at omsætte beslutninger til praksis, vejlede borgere og sikre vores alle sammens velfærd? Så skal du vælge offentlig administration – og løse vigtige opgaver for en offentlig arbejdsplads, såsom en kommune, en styrelse, Forsvaret, politiet, et museum eller noget helt andet.

Læs mere

Spedition og shipping

Vil du have kurs mod hele verden, holde det kølige overblik og løse opgaver inden for logistik og kundeservice? Så er specialet i spedition og shipping noget for dig. Du bliver ekspert i kulturelle og geografiske forhold, og du vejleder kunder om national og international transport til lands, til vands og i luften.

Læs mere

Økonomi

Er du en talknuser, der vil være med til at skabe overskud for dine kollegaer – finansielt og fagligt? Så skal du investere i dig selv og vælge specialet økonomi. Du kommer til at være i kontakt med mange mennesker, stille økonomiske prognoser og bidrage til en bæredygtig forretning.

Læs mere

Revision

Er du god til at regne – og kan man regne med dig? Så er revision det perfekte speciale for dig. Du bliver ekspert i at afstemme regnskaber og får et betroet kig ind i virksomheders budgetter og samlede regnskab. Du rådgiver om økonomiske forhold og sikrer overskud, overblik og ro i maven.

Læs mere

Advokat­sekretær

Er du struktureret og dygtig til at skrive – og vil du være med til at sikre et retfærdigt samfund? Som advokatsekretær får du blandt andet ansvar for sagsbehandling og bliver advokatens allierede. Med andre ord: Du bliver ekspert i retssystemet og får de juridiske processer til at glide.

Læs mere

Administration

Vil du løse en bred vifte af vigtige opgaver, sikre høj kvalitet og være den, der får det hele til at spille? Så er administration noget for dig. Du kommer bl.a. til at arbejde med kommunikation og projektstyring og bliver uden tvivl arbejdspladsens problemknuser og go-to-person.

Læs mere

Der er mange gode grunde til at blive kontorelev

– her er nogle af dem:

 • Løn under uddannelse

  Du får elevløn fra den dag, din uddannelses­aftale træder i kraft (den aftale, du laver med stedet, hvor du skal være elev) – både når du er på arbejdspladsen, og når du er på skoleophold under hovedforløbet.

 • Ansvar og selvstændighed

  Som kontorelev bliver du kastet ud i opgaverne på din arbejdsplads fra dag ét. Du kommer til at arbejde selvstændigt – og ønsker du ansvar, får du ansvar.

 • Fleksibilitet og indflydelse

  Du er med til at forme din uddannelse. Dit skoleophold består bl.a. af flere ugers valgfrie specialefag – og på arbejdspladsen kan du løbende justere dine opgaver i samarbejde med din vejleder.

 • Solide kompetencer

  Du får solide kompetencer og hands on-erfaring, du kan tage med dig i din professionelle karriere – uanset om du bliver på den samme arbejdsplads eller skifter til en ny.

Bliv-Kontorelev_still_8.jpg
Step 3:

Find elevplads

Når du starter på dit hovedforløb, foregår det meste af din uddannelse som elev på en arbejdsplads. Du kan blive elev i både store og små virksomheder, i det private og i det offentlige. Du behøver ikke finde en elevplads endnu – det hjælper skolen dig med. Men du kan gå på opdagelse i vores univers med ledige elevstillinger og se dine mange muligheder.

FAQ

Er der noget, du er i tvivl om? Tjek vores liste over ofte stillede spørgsmål.

 • Du har måske hørt, at kontoruddannelsen består af flere dele – herunder et grundforløb og et hovedforløb. Hvis du kommer direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse, skal du helt rigtigt starte med det, vi kalder ”grundforløbet”.

  Et grundforløb er en typisk første del af en erhvervsuddannelse. Her har du en række gymnasiale og kontorspecifikke fag, hvor du bliver klogere på, hvad du kunne have lyst til at specialisere dig i, når du undervejs i det studiekompetencegivende forløb skal vælge speciale. Grundforløbet er inddelt i to, GF1 og GF2, og varer op til 2x20 uger (ca. 1 år).

  Hvis du kommer fra gymnasiet, tager du ikke grundforløbet, men starter (næsten) direkte på hovedforløbet – dvs. som elev på en arbejdsplads. Læs mere om netop din vej til kontoruddannelsen her.

 • Det studiekompetencegivende forløb kalder vi også ”EUX-året” på kontoruddannelsen. Det varer ca. 1 år (40 uger) og ligger mellem grundløbet og hovedforløbet (dvs. 2. år af uddannelsen). Her afslutter du en række gymnasiale fag, hvilket giver dig adgang til hovedforløbet. Det er også her, du vælger speciale og finder din elevplads.

  Hvis du kommer fra gymnasiet, skal du ikke gennemføre et studiekompetencegivende forløb. Derimod starter du (næsten) direkte på hovedforløbet – dvs. som elev på en arbejdsplads. Læs mere om netop din vej til kontoruddannelsen her.

 • Kontoruddannelsen har seks specialer: administration, offentlig administration, spedition og shipping, økonomi, revision og advokatsekretær.

  Inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at vælge, hvad netop du har lyst til at specialisere dig i. Det, du vælger, kommer du til at specialisere dig i gennem to år som elev på en arbejdsplads (hovedforløbet).

 • Hovedforløbet strækker sig over to år og er den sidste del af kontoruddannelsen. Under hovedforløbet er du elev på en arbejdsplads, du selv har valgt, og du specialiserer dig inden for dit valgte område. Udover at lære og suge til dig på din arbejdsplads vil der være mellem 7-15 ugers skoleophold fordelt på de to år. Det vil sige, at langt størstedelen af hovedforløbet foregår ”ude i virkeligheden”.

  Hvis du kommer fra STX, HF eller HTX, finder du en skole nær dig, der udbyder kontoruddannelsens grundforløb til studenter, og tager et fem ugers forløb med relevante kontorfag.

  Kommer du fra HHX, eller har du allerede tidligere gennemført kontoruddannelsens EUX-forløb, skipper du dette forløb.

  Læs mere om netop din vej til kontoruddannelsen her.

 • En elevplads er en plads hos en virksomhed eller offentlig instans, som du laver en såkaldt uddannelsesaftale med. Det vil sige, at begge parter – både du og arbejdsgiver – underskriver en kontrakt, og arbejdsgiveren forpligter sig til at tage dig i lære i henhold til reglerne for kontoruddannelsen.

  Det er som elev på denne arbejdsplads, at du tager dit 2-årige hovedforløb og bliver lært op inden for dit valgte speciale.

  Se, hvilke virksomheder der søger kontorelever netop nu, her.

 • Ja, flere af kontoruddannelsens specialer giver gode muligheder for ophold i udlandet. Du kan vælge selv at finde en virksomhed i udlandet og benytte den ordning, der hedder oplæring i udlandet, når du er færdig med det indledende EUX-forløb.

  Du kan også blive ansat i en dansk virksomhed, der udstationerer sine kontorelever for en kortere eller længere periode. Det gælder fx inden for specialet spedition og shipping. Du kan evt. tjekke siden Ledige elevstillinger ud og kigge efter opslag under ”spedition og shipping”, der omtaler en elevtid i et internationalt miljø.

  Endelig tilbyder en række af erhvervsskolerne også studieture på det indledende EUX-forløb, og der kan også være studieture med skolen, når du er blevet ansat som elev i en dansk virksomhed.

 • Som kontorelev får du allerede løn under din uddannelse, både i læreplads- og skoleperioderne. Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgiverorganisationen og den faglige organisation på området, og du får løn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft. Din elevløn afhænger af, om du er fyldt 25 år. Er du under 25 år, er din startløn som som regel ca. dobbelt så høj som SU for udeboende over 20 år, og din elevløn stiger typisk, mens du er under uddannelse. Er du fyldt 25 år, er du voksenelev, og din startløn som elev er som regel højere. Den vil typisk ligge på niveau med den minimumsløn, som er aftalt for voksne på området (Kilde: ug.dk) Din løn som udlært afhænger bl.a. af den stilling, du får, og hvilke ansvarsområder du bliver tildelt. Din løn vil også ændre sig med tiden, efterhånden som du får erfaring og nye ansvarsområder. Du kan læse mere om lønniveauer for forskellige stillinger, og hvilke forhold der bestemmer dem, ved at klikke rundt på vores side om jobeksempler. Listen er langtfra udtømmende, men giver en idé om nogle af dine muligheder som udlært.

 • For at begynde på grundforløbet skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen eller tilsvarende. Dit karaktergennemsnit i dansk og matematik ved afgangseksamen i 9. eller 10. klasse skal være mindst 2,0, og du skal være vurderet uddannelsesparat. Derefter skal du indsende din studievalgsportfolio og ansøgning på optagelse.dk.

  Har du allerede en gymnasial uddannelse, opfylder du også adgangskravene.

 • Det kan du tro. Faktisk er det et krav, at du tager kontoruddannelsen som et EUX-forløb. Det betyder, at du skal have en række fag på gymnasialt niveau – og at du efter endt uddannelse også modtager et bevis på din erhvervsfaglige studentereksamen.

 • Ja, flere skoler udbyder et online grundforløb. Uddannelsens niveau vil være det samme online, som hvis du tager uddannelsen fysisk på skolen, og du skal nå de samme uddannelsesmål og bestå de samme eksamener. Du kan imidlertid ikke gennemføre hovedforløbet online – her tilknyttes du en arbejdsplads og vil ofte arbejde fysisk på arbejdspladsen.

 • Du afslutter uddannelsen med en fagprøve, og du modtager et uddannelsesbevis. Du får også det endelige EUX-bevis (erhvervsfaglig studentereksamen), hvis du har gennemført et EUX-forløb forud for hovedforløbet.

 • Absolut! Uanset hvad du specialiserer dig i på kontoruddannelsen, har du gode muligheder for at læse videre på et fuldtidsstudie, og/eller du kan tage efteruddannelseskurser ved siden af dit faste job.

  I kontoruddannelsen er indbygget en EUX, så du får automatisk en gymnasial uddannelse sammen med dine færdigheder som kontorassistent. Det betyder, at du fx kan læse videre på en professionsuddannelse eller på universitetet. Det eneste, du skal være opmærksom på, er, at nogle videregående uddannelser kræver, at du har gennemført bestemte gymnasiefag på et bestemt niveau – i så fald vil du kunne tage suppleringskurser (GSK) forud for optagelse.

  Du har også rig mulighed for at efteruddanne dig, mens du arbejder. På den måde kan du beholde dit job og tage kurser ved siden af, der giver dig nye og flere kompetencer.

 • Dine karrieremuligheder er mange! Du har for det første gode muligheder for fastansættelse på den arbejdsplads, du har været elev på – og hvis du søger nye udfordringer, vil du kunne bringe dine kompetencer i spil på en anden arbejdsplads. På den måde har du et ideelt udgangpunkt for at vælge, om du vil starte din karriere på en stor eller lille arbejdsplads, om du vil arbejde i det offentlige eller det private, og om du vil flytte arbejdsadresse til et andet sted i landet. Du kan læse et par eksempler på, hvad du kan blive som udlært kontorassistent her.

 • Hvis du har afsluttet enten 9. eller 10. klasse for mere end to år siden, og du er under 25 år, skal du begynde direkte på det, der hedder grundforløb 2. Det er et forløb, der varer 20 uger (½ skoleår) efterfulgt at et studiekompetencegivende forløb på 40 uger (ca. 1 år), og herefter fortsætter du på kontoruddannelsens hovedforløb.

  Du kan se en grafik over forløbet her – men vær opmærksom på, at du altså springer grundforløb 1 over.

  Er du fyldt 25 år, kan du læse mere under FAQ-punktet “Kan jeg tage kontoruddannelsen som voksen (+25 år)?”

 • Ja! Hvis du er fyldt 25 år, når du starter på kontoruddannelsen, er du voksenelev og gennemfører uddannelsen efter særlige regler om voksenspor, EUV (erhvervsuddannelse for voksne). De særlige regler indebærer bl.a., at uddannelsesforløbet typisk er kortere end uddannelsesforløbet for unge, og forløbet starter altid med en realkompetencevurdering på skolen. Du kan læse mere om EUV og realkompetencevurdering her.