Kontorelev-administration_still_6.jpg
Bliv kontorelev med speciale i:

Admini­stration

Vil du være den, der får det hele til at spille? Når du specialiserer dig i administration, bliver du et værdifuldt bindeled mellem kollegaer og samarbejdspartnere. Du får en dynamisk hverdag med mange touch points og forskellige arbejdsopgaver – og ønsker du ansvar, får du det.

Kollegaernes go-to-person

Som kontorelev med speciale i administration er dine opgaver mange og forskellige – og de formes i høj grad af den virksomhed, du er elev hos. Du arbejder selvstændigt, og dit blik for struktur og orden skaber kæmpestor værdi for dine kolleger og for virksomheden som helhed. Du får dine egne ansvarsområder og arbejdsopgaver, men du er også den go-to-person, der sidder med det forkromede overblik og kan svare på spørgsmål i både øst og vest. Du sikrer ro i sjælen over hele linjen, for dine kollegaer ved, at der er styr på det.

”Det er svært at vælge, hvad der er mest spændende ved jobbet. Jeg elsker, at jeg skal gribe mange bolde det rutineprægede kombineret med ad hoc-opgaverne. Det handler om at optimere processer og det hele til at op i en højere enhed.”
Selma, 21 årKontorelev med speciale i administration
På to-do-listen

Arbejds­opgaver

Specialet i administration kan byde på rigtig mange forskellige arbejdsopgaver – og de afhænger af både dine ønsker og den arbejdsplads, du er elev hos. På din ugentlige to-do kan du fx have opgaver inden for sagsbehandling, rejseplanlægning, indkøb, økonomi, dialog med samarbejdspartnere og dataindsamling. Du står for forskellige former for projektstyring – og du kan have kundekontakt og sidde med kommunikations- og informationsopgaver. Fleksibiliteten er stor, og det samme er den værdi, du utvivlsomt kommer til at skabe for arbejdspladsen.

 • Løbende vejledning

  Som kontorelev på en arbejdsplads får du en vejleder, som har ansvaret for din oplæring, som du altid kan sparre med om dine arbejdsområder, og som er med til at sikre, at du prøver kræfter med de opgaver, du lærer allermest af – og synes er sjovest.

 • Løn under uddannelse

  Du får elevløn fra den dag, din uddannelses­aftale træder i kraft (den aftale, du laver med stedet, hvor du skal være elev) – både når du er på arbejdspladsen, og når du er på skoleophold under hovedforløbet.

 • Mulighed for fastansættelse

  Med speciale i administration bliver du ekspert i en privat virksomheds interne arbejdsgange og opgaver. Det giver dig gode muligheder for fastansættelse efterfølgende.

 • Ansvar og selvstændighed

  Som kontorelev bliver du kastet ud i opgaverne på din arbejdsplads fra dag ét. Du kommer til at arbejde selvstændigt – og ønsker du ansvar, får du ansvar.

 • Fleksibilitet og indflydelse

  Du er med til at forme din uddannelse. Dit skoleophold består bl.a. af flere ugers valgfrie specialefag – og på arbejdspladsen kan du løbende justere dine opgaver i samarbejde med din vejleder.

 • Solide kompetencer

  Du får solide kompetencer og hands on-erfaring, du kan tage med dig i din professionelle karriere – uanset om du bliver på den samme arbejdsplads eller skifter til en ny.

Bliv-Kontorelev_still_8.jpg
Find din vej

Uddannelses­niveau?

Dit forløb på kontoruddannelsen – og din vej dertil – afhænger bl.a. af, om du er i gang med folkeskolen eller gymnasiet. Vælg ”gymnasiet”, hvis du kommer fra enten STX, HHX, HTX eller HF. Vælg ”folkeskolen” i alle andre tilfælde – også hvis du allerede er i gang med uddannelsens EUX-forløb.

FAQ

Er der noget, du er i tvivl om? Tjek vores liste over ofte stillede spørgsmål.

 • Kontoruddannelsen har seks specialer: administration, offentlig administration, spedition og shipping, økonomi, revision og advokatsekretær.

  Inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at vælge, hvad netop du har lyst til at specialisere dig i. Det, du vælger, kommer du til at specialisere dig i gennem to år som elev på en arbejdsplads (hovedforløbet).

 • Som udlært kontorassistent med speciale i administration kan du søge stillinger i en lang række private virksomheder. Kontorelever har ofte gode muligheder for fastansættelse på den arbejdsplads, de har været elev i, men du har også gode muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i en helt ny virksomhed. Nogle af de mange stillingsbetegnelser, du kan få, når du er udlært, er teamsupport eller sagsbehandler. Du kan læse mere om sidstnævnte her.

 • Som kontorelev får du allerede løn under din uddannelse, både i læreplads- og skoleperioderne. Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgiverorganisationen og den faglige organisation på området, og du får løn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft. Din elevløn afhænger af, om du er fyldt 25 år. Er du under 25 år, er din startløn som som regel ca. dobbelt så høj som SU for udeboende over 20 år, og din elevløn stiger typisk, mens du er under uddannelse. Er du fyldt 25 år, er du voksenelev, og din startløn som elev er som regel højere. Den vil typisk ligge på niveau med den minimumsløn, som er aftalt for voksne på området (Kilde: ug.dk) Din løn som udlært kontorassistent afhænger bl.a. af den stilling, du får, og hvilke ansvarsområder du bliver tildelt. Din løn vil også ændre sig med tiden, efterhånden som du får erfaring og nye ansvarsområder. Du kan læse mere om lønniveauer for forskellige stillinger, og hvilke forhold der bestemmer dem, ved at klikke rundt på vores side om jobeksempler. Listen er langtfra udtømmende, men giver en idé om nogle af dine muligheder som udlært.

 • Ja, flere skoler udbyder et online grundforløb. Uddannelsens niveau vil være det samme online, som hvis du tager uddannelsen fysisk på skolen, og du skal nå de samme uddannelsesmål og bestå de samme eksamener. Du kan imidlertid ikke gennemføre hovedforløbet online – her tilknyttes du en arbejdsplads og vil ofte arbejde fysisk på arbejdspladsen.

 • Vi troede aldrig, du ville spørge: Din vej til kontoruddannelsen afhænger bl.a. af din alder, og om du kommer fra folkeskolen eller gymnasiet. Klik her for at blive klogere og finde netop din vej.

 • En elevplads er en plads hos en virksomhed eller offentlig instans, som du laver en såkaldt uddannelsesaftale med. Det vil sige, at begge parter – både du og arbejdsgiver – underskriver en kontrakt, og arbejdsgiveren forpligter sig til at tage dig i lære i henhold til reglerne for kontoruddannelsen.

  Det er som elev på denne arbejdsplads, at du tager dit 2-årige hovedforløb og bliver lært op inden for dit valgte speciale.

  Se, hvilke virksomheder der søger kontorelever netop nu, her.

 • Kontoruddannelsen udbyder i alt seks specialer. Udover administration kan du også specialisere dig i offentlig administration, spedition og shipping, økonomi, revision og advokatsekretær.

 • Vil du vide mere om kontoruddannelsens forløb, adgangskrav og muligheder, så tjek vores side for de mest stillede spørgsmål til her.