Kontorelev-økonomi_still_5.jpg
Bliv kontorelev med speciale i:

Økonomi

Vil du være sådan én, der sørger for, at pengene passer, og at bundlinjen er sort? Når du specialiserer dig i økonomi, bliver din fornemmeste opgave at få tallene til at stemme. Du får bredt og dybt kendskab til en virksomheds økonomiske systemer, og du bliver en afgørende brik i at sikre tryghed og stabilitet.

Et stort ansvar, der vokser

Som kontorelev med speciale i økonomi arbejder du i en privat virksomhed, stor som lille, og den enkelte arbejdsplads former i høj grad dine konkrete arbejdsopgaver. Men typisk vil du sidde med regnskab og bogføring, og dine opgaver er forbundet med et stort ansvar. Fx er du med til at sikre, at beløb og bilag altid stemmer – og nåja: en bæredygtig forretning. Men hvem tæller? I takt med at dine kompetencer udvides, får du også mere ansvar, og din kontaktflade med mange forskellige mennesker og afdelinger gør dig til en dygtig holdspiller.

”Man kan lov til at blande teorien med praksis, i stedet for at læse og vente fire år med at prøve det af.”
Mathilde, 20 årKontorelev med speciale i økonomi
På to-do-listen

Arbejds­opgaver

Specialet i økonomi indebærer en lang række opgavetyper. Du vil ofte sidde med regnskaber, bogføre indtægter og udgifter og holde øje med, at alle fakturaer er placeret korrekt. Din to-do-liste kan også rumme forskellige former for kundekontakt; du kan fx være den, der tjekker op på, at manglende indbetalinger er på vej – og hjælpe kunder med at levere den information, der sikrer, at det hele går op i sidste ende. Endelig kan du komme til at arbejde med det, der kaldes ESG-rapportering. Mange virksomheder er i øjeblikket i gang med at udvikle og udarbejde helt nye opgørelser over deres indsatser for bæredygtighed, og her spiller økonomi naturligvis også en central rolle.

 • Løbende vejledning

  Som kontorelev på en arbejdsplads får du en vejleder, som har ansvaret for din oplæring, som du altid kan sparre med om dine arbejdsområder, og som er med til at sikre, at du prøver kræfter med de opgaver, du lærer allermest af – og synes er sjovest.

 • Løn under uddannelse

  Du får elevløn fra den dag, din uddannelses­aftale træder i kraft (den aftale, du laver med stedet, hvor du skal være elev) – både når du er på arbejdspladsen, og når du er på skoleophold under hovedforløbet.

 • Mulighed for fastansættelse

  Med speciale i økonomi bliver du ekspert i interne arbejdsgange og opgaver på en arbejdsplads. Det giver dig gode muligheder for fastansættelse efterfølgende.

 • Ansvar og selvstændighed

  Som kontorelev bliver du kastet ud i opgaverne på din arbejdsplads fra dag ét. Du kommer til at arbejde selvstændigt – og ønsker du ansvar, får du ansvar.

 • Fleksibilitet og indflydelse

  Du er med til at forme din uddannelse. Dit skoleophold består bl.a. af flere ugers valgfrie specialefag – og på arbejdspladsen kan du løbende justere dine opgaver i samarbejde med din vejleder.

 • Solide kompetencer

  Du får solide kompetencer og hands on-erfaring, du kan tage med dig i din professionelle karriere – uanset om du bliver på den samme arbejdsplads eller skifter til en ny.

”Det har altid været en drengedrøm for mig at arbejde med biler og det er lige præcis dét, jeg får lov til nu, når jeg sidder og håndterer de her leasing-kontrakter. Det er megafedt!”
Erik, 20 årKontorelev med speciale i økonomi
Bliv-Kontorelev_still_8.jpg
Find din vej

Uddannelses­niveau?

Dit forløb på kontoruddannelsen – og din vej dertil – afhænger bl.a. af, om du er i gang med folkeskolen eller gymnasiet. Vælg ”gymnasiet”, hvis du kommer fra enten STX, HHX, HTX eller HF. Vælg ”folkeskolen” i alle andre tilfælde – også hvis du allerede er i gang med uddannelsens EUX-forløb.

FAQ

Er der noget, du er i tvivl om? Tjek vores liste over ofte stillede spørgsmål.

 • Kontoruddannelsen har seks specialer: administration, offentlig administration, spedition og shipping, økonomi, revision og advokatsekretær.

  Inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at vælge, hvad netop du har lyst til at specialisere dig i. Det, du vælger, kommer du til at specialisere dig i gennem to år som elev på en arbejdsplads (hovedforløbet).

 • Som udlært kontorassistent med speciale i økonomi kan du søge stillinger i en lang række virksomheder, både offentlige og private. Kontorelever har ofte gode muligheder for fastansættelse på den arbejdsplads, de har været elev i, men du har også gode muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i en helt ny virksomhed. En af de mange stillingsbetegnelser, du kan få, når du er udlært, er controller. Du kan læse mere om controller-stillingen her.

 • Som kontorelev får du allerede løn under din uddannelse, både i læreplads- og skoleperioderne. Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgiverorganisationen og den faglige organisation på området, og du får løn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft. Din elevløn afhænger af, om du er fyldt 25 år. Er du under 25 år, er din startløn som som regel ca. dobbelt så høj som SU for udeboende over 20 år, og din elevløn stiger typisk, mens du er under uddannelse. Er du fyldt 25 år, er du voksenelev, og din startløn som elev er som regel højere. Den vil typisk ligge på niveau med den minimumsløn, som er aftalt for voksne på området (Kilde: ug.dk) Din løn som udlært kontorassistent afhænger bl.a. af den stilling, du får, og hvilke ansvarsområder du bliver tildelt. Din løn vil også ændre sig med tiden, efterhånden som du får erfaring og nye ansvarsområder. Du kan læse mere om lønniveauer for forskellige stillinger, og hvilke forhold der bestemmer dem, ved at klikke rundt på vores side om jobeksempler. Listen er langtfra udtømmende, men giver en idé om nogle af dine muligheder som udlært.

 • Ja, flere skoler udbyder et online grundforløb. Uddannelsens niveau vil være det samme online, som hvis du tager uddannelsen fysisk på skolen, og du skal nå de samme uddannelsesmål og bestå de samme eksamener. Du kan imidlertid ikke gennemføre hovedforløbet online – her tilknyttes du en arbejdsplads og vil ofte arbejde fysisk på arbejdspladsen.

 • Vi troede aldrig, du ville spørge: Din vej til kontoruddannelsen afhænger bl.a. af din alder, og om du kommer fra folkeskolen eller gymnasiet. Klik her for at blive klogere og finde netop din vej.

 • En elevplads er en plads hos en virksomhed eller offentlig instans, som du laver en såkaldt uddannelsesaftale med. Det vil sige, at begge parter – både du og arbejdsgiver – underskriver en kontrakt, og arbejdsgiveren forpligter sig til at tage dig i lære i henhold til reglerne for kontoruddannelsen.

  Det er som elev på denne arbejdsplads, at du tager dit 2-årige hovedforløb og bliver lært op inden for dit valgte speciale.

  Se, hvilke virksomheder der søger kontorelever netop nu, her.

 • Kontoruddannelsen udbyder i alt seks specialer. Udover økonomi kan du også specialisere dig i offentlig administration, administration, spedition og shipping, revision og advokatsekretær.

 • Vil du vide mere om kontoruddannelsens forløb, adgangskrav og muligheder, så tjek vores side for de mest stillede spørgsmål til her.