Kontorelev-økonomi_still_5.jpg

Controller

En controller kaldes også en business controller. Det betyder, at personen har 'kontrol' over virksomhedens økonomi. Som controller er du ansat i økonomiafdelingen i en virksomhed eller institution og har styr på en række arbejdsprocesser, bl.a. strategi og kvalitetskontrol – og det er en af mange karriereveje, du kan gå som udlært kontorelev med speciale i økonomi eller revision.

Hvad laver en controller?

Controlleren har ansvar for overblikket over virksomhedens regnskab og har mange funktioner og opgaver. Controlleren holder styr på virksomhedens økonomiske aktiviteter og kan bl.a. stå for administration af medarbejderes løn, forskellige former for økonomistyring og -rapportering og indberetninger til Skat. Controlleren beskæftiger sig også med det, man med et fint ord kalder ’kreditorkartoteket’ – det kan bl.a. indebære, at man håndterer fakturaer. Med andre ord kan controllerens to-do-liste være sammensat af mange forskellige opgavetyper, der også bestemmes af den virksomhed, man er ansat i.

Kontorelev still_3_kvadrat.jpg

Hvad tjener en controller?

Lønnen for en controller kan variere meget og afhænger – udover graden af ansvar og den specifikke stillings indhold – bl.a. af medarbejderens kvalifikationer, uddannelsesbaggrund, dygtighed, indsats, jobfleksibilitet og eventuel aftale om funktionærløn. Derudover spiller erfaring og virksomheden i sig selv selvfølgelig en rolle. En nyuddannet controller vil typisk have en startløn på omkring 26.000 kr. pr. måned – og med tiden kan man i nogle stillinger opnå en løn på op til 45.000 kr. pr. måned. Lønnen aftales altid direkte mellem virksomhed og medarbejder.

økonomi | fakturering | bogføring

Hvordan bliver jeg controller?

Der er flere uddannelser, der kan føre dig til en controller-stilling, og kontoruddannelsen er én af dem. To af kontoruddannelsens specialer – økonomi og revision – giver dig solide kompetencer inden for bl.a. bogføring og regnskab og åbner døre til flere typer controller-stillinger.

Kontorelev still_2_kvadrat.jpg

Adgangskrav og varighed

Du kan begynde på kontoruddannelsens grundforløb, når du har bestået folkeskolens afgangseksamen eller tilsvarende. Dit karaktergennemsnit i dansk og matematik ved afgangseksamen i 9. eller 10. klasse skal være mindst 2,0, og du skal være vurderet uddannelsesparat. Derefter skal du indsende din studievalgsportfolio og ansøgning på optagelse.dk. Starter du på kontoruddannelsen lige efter folkeskolen, tager du en EUX, dvs. en kombineret erhvervsuddannelse og gymnasial eksamen. Det tager i alt fire år, og som udlært kontorelev kan du starte i en stilling som controller. Har du allerede gennemført en gymnasial uddannelse, kan starte direkte på hovedforløbet på kontoruddannelsen. Du er udlært efter to år og kan derefter starte i en stilling som controller.

Hvad gør jeg herfra?

Uanset om du kommer fra folkeskolen eller gymnasiet, skal du vælge et speciale og på sigt finde en virksomhed, som du kan være elev hos. Se mere om din vej til og gennem kontoruddannelsen under "Find din vej", og vælg "Ledige elevstillinger", hvis du vil se, hvilke virksomheder der søger kontorelever netop nu – det kan måske gøre dig klogere på de karriereveje, du kan gå.