Kontoruddannelse-revision_still_2.jpg
Bliv kontorelev med speciale i:

Revision

Vil du være med til at sikre økonomisk ro og orden for både små og store virksomheder? Når du specialiserer dig i revision, sidder du bl.a. med bilag og budgetter. Dit arbejde er forbundet med stor tillid og har til formål at give andre virksomheder overblik og overskud – og et godt udgangspunkt for en sund økonomi.

En del af noget større

Som kontorelev med speciale i revision er du på vej ind i en rådgivende verden, hvor et solidt servicegen er en stor fordel. Du bliver taltypen, man har tillid til. Du indgår altid i et større team – internt på din arbejdsplads og eksternt med de virksomheder, I laver regnskaber og revision for. Du løser dine opgaver i tæt samarbejde med dine kollegaer, og resultatet af dit arbejde bruges af de revisorer, banker m.fl., der skal rådgive virksomheder om lån og andre regnskabsrelaterede spørgsmål. Kort sagt: Du er med til at støbe det fundament, som revisorens rådgivning hviler på.

”Jeg hjælper med at stifte nye selskaber, og i revisionsfaget er man jo lidt maskinen bag noget andet. Men det er fedt at kunne hjælpe virksomheder i gang med deres forretningseventyr.”
Anne, 24 årKontorelev med speciale i revision
På to-do-listen

Arbejds­opgaver

Som kontorelev med speciale i revision vil du opleve, at din to-do-liste kan nå at ændre sig mange gange i løbet af en dag – for revision og rådgivning kræver ofte mange forskellige udregninger og indsigter. Mange af dine arbejdsopgaver vil handle om regnskaber; du kan bl.a. forberede arbejdspapirer, der skal sikre, at den enkelte virksomhed overholder lovgivningen, og du kan være med i udformningen af såkaldte ESG-rapporteringer, der viser virksomhedens arbejde med bæredygtighed. Nogle revisionsfirmaer hjælper med at stifte nye virksomheder, og her kan du også komme til at spille en central rolle. Endelig kan du være med ude hos revisionsfirmaets kunder og hjælpe dem med alt fra bilagssortering til selvangivelser, indberetninger til Skat og budgetteringer.

 • Løbende vejledning

  Som kontorelev på en arbejdsplads får du en vejleder, som har ansvaret for din oplæring, som du altid kan sparre med om dine arbejdsområder, og som er med til at sikre, at du prøver kræfter med de opgaver, du lærer allermest af – og synes er sjovest.

 • Løn under uddannelse

  Du får elevløn fra den dag, din uddannelses­aftale træder i kraft (den aftale, du laver med stedet, hvor du skal være elev) – både når du er på arbejdspladsen, og når du er på skoleophold under hovedforløbet.

 • Mulighed for fastansættelse

  Med speciale i revision bliver du ekspert i de interne arbejdsgange og opgaver på en arbejdsplads. Det giver dig gode muligheder for fastansættelse efterfølgende.

 • Ansvar og selvstændighed

  Som kontorelev bliver du kastet ud i opgaverne på din arbejdsplads fra dag ét. Du kommer til at arbejde selvstændigt – og ønsker du ansvar, får du ansvar.

 • Fleksibilitet og indflydelse

  Du er med til at forme din uddannelse. Dit skoleophold består bl.a. af flere ugers valgfrie specialefag – og på arbejdspladsen kan du løbende justere dine opgaver i samarbejde med din vejleder.

 • Solide kompetencer

  Du får solide kompetencer og hands on-erfaring, du kan tage med dig i din professionelle karriere – uanset om du bliver på den samme arbejdsplads eller skifter til en ny.

Bliv-Kontorelev_still_8.jpg
Find din vej

Uddannelses­niveau?

Dit forløb på kontoruddannelsen – og din vej dertil – afhænger bl.a. af, om du er i gang med folkeskolen eller gymnasiet. Vælg ”gymnasiet”, hvis du kommer fra enten STX, HHX, HTX eller HF. Vælg ”folkeskolen” i alle andre tilfælde – også hvis du allerede er i gang med uddannelsens EUX-forløb.

FAQ

Er der noget, du er i tvivl om? Tjek vores liste over ofte stillede spørgsmål.

 • Kontoruddannelsen har seks specialer: administration, offentlig administration, spedition og shipping, økonomi, revision og advokatsekretær.

  Inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at vælge, hvad netop du har lyst til at specialisere dig i. Det, du vælger, kommer du til at specialisere dig i gennem to år som elev på en arbejdsplads (hovedforløbet).

 • Som udlært kontorassistent med speciale i revision kan du søge stillinger i en lang række virksomheder. Kontorelever har ofte gode muligheder for fastansættelse på den arbejdsplads, de har været elev i, men du har også gode muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i en helt ny virksomhed, fx som revisorassistent, regnskabsmedarbejder og controller. Du kan læse mere om sidstnævnte stillingstype her.

 • Som kontorelev får du allerede løn under din uddannelse, både i læreplads- og skoleperioderne. Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgiverorganisationen og den faglige organisation på området, og du får løn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft. Din elevløn afhænger af, om du er fyldt 25 år. Er du under 25 år, er din startløn som som regel ca. dobbelt så høj som SU for udeboende over 20 år, og din elevløn stiger typisk, mens du er under uddannelse. Er du fyldt 25 år, er du voksenelev, og din startløn som elev er som regel højere. Den vil typisk ligge på niveau med den minimumsløn, som er aftalt for voksne på området (Kilde: ug.dk) Din løn som udlært afhænger bl.a. af den stilling, du får, og hvilke ansvarsområder du bliver tildelt. Din løn vil også ændre sig med tiden, efterhånden som du får erfaring og nye ansvarsområder. Du kan læse mere om lønniveauer for forskellige stillinger, og hvilke forhold der bestemmer dem, ved at klikke rundt på vores side om jobeksempler. Listen er langtfra udtømmende, men giver en idé om nogle af dine muligheder som udlært.

 • Ja, flere skoler udbyder et online grundforløb. Uddannelsens niveau vil være det samme online, som hvis du tager uddannelsen fysisk på skolen, og du skal nå de samme uddannelsesmål og bestå de samme eksamener. Du kan imidlertid ikke gennemføre hovedforløbet online – her tilknyttes du en arbejdsplads og vil ofte arbejde fysisk på arbejdspladsen.

 • Vi troede aldrig, du ville spørge: Din vej til kontoruddannelsen afhænger bl.a. af din alder, og om du kommer fra folkeskolen eller gymnasiet. Klik her for at blive klogere og finde netop din vej.

 • En elevplads er en plads hos en virksomhed eller offentlig instans, som du laver en såkaldt uddannelsesaftale med. Det vil sige, at begge parter – både du og arbejdsgiver – underskriver en kontrakt, og arbejdsgiveren forpligter sig til at tage dig i lære i henhold til reglerne for kontoruddannelsen.

  Det er som elev på denne arbejdsplads, at du tager dit 2-årige hovedforløb og bliver lært op inden for dit valgte speciale.

  Se, hvilke virksomheder der søger kontorelever netop nu, her.

 • Kontoruddannelsen udbyder i alt seks specialer. Udover revision kan du også specialisere dig i administration, offentlig administration, spedition og shipping, økonomi og advokatsekretær.

 • Vil du vide mere om kontoruddannelsens forløb, adgangskrav og muligheder, så tjek vores side for de mest stillede spørgsmål til her.