Shipping-uddannelse_still_3.jpg

Speditør

En speditør organiserer transport af gods og sørger for, at varer kommer sikkert og effektivt fra A til B. Speditøren er ekspert i forskellige transportformer og toldbestemmelser i hele verden – og det er én af mange karriereveje, du kan gå som udlært kontorelev med speciale i spedition og shipping.

Hvad laver en speditør?

Alle speditørers arbejdsopgaver er centreret om at organisere fragtprocesser i hele verden. Det betyder, at man arbejder i et internationalt miljø og er i kontakt med mange forskellige mennesker i mange forskellige lande. Speditøren er med i hele processen, både når de bedste transportløsning skal udtænkes, og når transporten skal prissættes og iværksættes.

Kontorelev still_2_kvadrat.jpg

Hvad tjener en speditør?

En speditørs løn kan variere meget og afhænger – udover graden af ansvar og den specifikke stillings indhold – bl.a. af medarbejderens kvalifikationer, uddannelsesbaggrund, dygtighed, indsats, jobfleksibilitet og eventuel aftale om funktionærløn. Derudover spiller erfaring og virksomheden i sig selv selvfølgelig en rolle. Derfor kan speditørens løn også spænde mellem ca. 28.500 kr. og 51.500 kr. om måneden. Lønnen aftales altid direkte mellem virksomhed og medarbejder.

transport | logistik | fragtproces

Hvordan bliver jeg speditør?

Der er flere veje til en karriere som speditør, og kontoruddannelsen er én af dem. Med specialet spedition og shipping får du alle de kompetencer, det kræver – og du får praktisk erfaring med en lang række af speditørens faste arbejdsopgaver.

Kontorelev still_7_kvadrat.jpg

Adgangskrav og varighed

Du kan begynde på kontoruddannelsens grundforløb, når du har bestået folkeskolens afgangseksamen eller tilsvarende. Dit karaktergennemsnit i dansk og matematik ved afgangseksamen i 9. eller 10. klasse skal være mindst 2,0, og du skal være vurderet uddannelsesparat. Derefter skal du indsende din studievalgsportfolio og ansøgning på optagelse.dk. Starter du på kontoruddannelsen lige efter folkeskolen, tager du en EUX, dvs. en kombineret erhvervsuddannelse og gymnasial eksamen. Det tager i alt fire år, og som udlært kontorelev kan du starte i en stilling som speditør. Har du allerede gennemført en gymnasial uddannelse, kan starte direkte på hovedforløbet på kontoruddannelsen. Du er udlært efter to år og kan derefter starte i en stilling som speditør.

Hvad gør jeg herfra?

Uanset om du kommer fra folkeskolen eller gymnasiet, skal du vælge et speciale og på sigt finde en virksomhed, som du kan være elev hos. Se mere om din vej til og gennem kontoruddannelsen under "Find din vej", og vælg "Ledige elevstillinger", hvis du vil se, hvilke virksomheder der søger kontorelever netop nu – det kan måske gøre dig klogere på de karriereveje, du kan gå.