OmKOF Hjemmeside 3 - Underside top _ desktop.png
Otte portrætter

Karriereveje i det offentlige

Med speciale i offentlig administration kan du ende mange forskellige steder i det offentlige Danmark. Du har mulighed for at skræddersy din karriere, alt efter om du brænder for at arbejde med økonomi, sundhed, teknologi eller noget helt fjerde. Herunder kan du møde otte mennesker, som har det tilfælles, at de alle er kontoruddannet med speciale i offentlig administration. Alle karriereveje er forskellige, og vi har også plads til din.

MØD VITALIY: LØN- & HR-MEDARBEJDER I UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTERIET

"Uddannelsen giver mange muligheder for udvikling."

Vitaliy arbejder i dag som Løn- & HR-medarbejder i Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor han startede som kontorelev. Gennem sin elevtid fik Vitaliy lov til at prøve kræfter med en masse forskellige arbejdsopgaver i fire forskellige afdelinger, men efterhånden blev han mere og mere sikker på, at han brænder for at arbejde med tal og data. I dag sidder han med forskellige arbejdsopgaver inden for løn- og HR såsom administration af løn og tidsregistreringer, kompetenceudvikling, barselsaftaler og forskellige typer af indberetninger.

Vitaliy_web (1).jpg
MØD FREDERIK: RETSASSISTENT I RETTEN I LYNGBY

”Du får mulighed for at dyrke dine faglige interesser i arbejdet.”

Frederik arbejder som retsassistent i Retten i Lyngby, hvor han sørger for, at retssagerne kan afholdes. Frederiks opgaver består blandt andet af at oprette og såkaldt forkynde og beramme retssager samt at behandle fogedsager.

Frederik startede sin karriere som kontorelev i Børne- og Undervisningsministeriet, hvor han fik lov til at opleve et ministerie indefra og lære centraladministrationen at kende. Frederik har altid ønsket at arbejde steder, hvor man får lov til at påvirke det samfund, man er en del af – og det giver kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration ham mulighed for.

Frederik_web (1).jpg
MØD KIRA: SKOLESEKRETÆR PÅ KIRKEBJERG SKOLE

”Hop ud i det – man kan gå mange forskellige veje med kontor­uddannelsen.”

Kira startede som kontorelev i Region Hovedstaden i Center for It og Medicoteknologi, hvor hun fik lov at prøve kræfter med blandt andet HR, regnskab, sekretariatet og kommunikation. Efterfølgende var Kira ansat som regnskabsmedarbejder i Regionen, og senere som regnskabsmedarbejder på bostedet Elleslettegård.

I dag arbejder Kira på Kirkebjerg Skole i Vanløse, hvor hun har en bred vifte af arbejdsopgaver. Hun løser blandt andet forskellige administrative opgaver for skolens ledelse, bestiller varer, registrerer ferie og løn til vikarer, koordinerer sygefraværssamtaler og indskriver og udskriver elever. Kira trives godt i et miljø, hvor dagene ikke er ens. Og som skolesekretær får hun desuden mulighed for at arbejde med mennesker og gøre en forskel for både eleverne og lærerne.

Kira_web (1).jpg
MØD AYSEGÜL: ADMINISTRATIV ASSISENT PÅ BISPEBJERG HOSPITAL

”Hvis du godt kan lide en varieret hverdag, så er kontor­uddannelsen noget for dig.”

Aysegül arbejder i dag som sekretær og administrativ medarbejder i Sekretariatet på Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Hun startede som kontorelev på Psykiatrisk Center Sct. Hans, hvor hun blandt andet arbejdede med indkøb til hospitalet. Her fandt hun sin særlige passion for det regionale område, hvor hun siden har arbejdet i forskellige stillinger blandt andet på Herlev og Gentofte Hospital.

Sideløbende med sit arbejde har Aysegül desuden gennemført en Kommunomuddannelse inden for offentlig administration. I dag består Aysegüls opgaver blandt andet af at registrere og administrere vagtsystemet, registrere videnskabelige artikler, løse forskellige HR-opgaver og administrere kurser i klinisk farmakologi på Panum.

Aysegul_web (1).jpg
MØD MICHAEL: FULDMÆGTIG I ADMINISTRATIONS- OG SERVICESTYRELSEN

”Man skal prøve kontoruddannelsen, før man forstår, hvor mange muligheder der er.”

Michael arbejder som fuldmægtig i Administrations- og Servicestyrelsen, som er en styrelse placeret under Skatteministeriet.

Han startede sin karriererejse som kontorelev i SKAT, hvor han nåede at arbejde flere forskellige steder i organisationen med opgaver som planlægning og afholdelse af arrangementer og kurser samtidig med at han opbyggede vigtige HR-kompetencer, som han bruger i dag. Som fuldmægtig i Administrations- og Servicestyrelsen har Michael nemlig primært ansvar for elevrekruttering, ansættelse af medarbejdere og udvikling af rekrutteringskampagner. Derudover laver han også mediestrategier til SoMe. Michael brænder særligt for arbejdet med elevrekruttering, og han er glad for at kunne gøre en forskel for de elever, som arbejder i styrelsen.

Michael_web (1).jpg
MØD SHARON: ADMINISTRATIV MEDARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE

”Med en kontor­uddannelse har du en verden af muligheder.”

Sharon arbejder som administrativ medarbejder i Københavns Kommune, hvor hun sidder i erhvervsuddannelsescenteret Uddannelse Københavns afdeling for Administration og Service. Her arbejder hun blandt andet med sagsbehandling af barselsager, indberetning af barselsaftaler og udbetaling af løn. Sharon holder derudover oplæg på skoler om lønspørgsmål og barselsspørgsmål, og afholder løbende møder med elever fra erhvervsuddannelsescenteret. Sharon er særligt glad for arbejdet inden for sagsbehandling, hvor hun får tilfredsstillelsen ved at følge en sag fra oprettelse til afslutning.

Sharon_web (1).jpg
MØD JANE: KONTORFUNKTIONÆR I MILJØSTYRELSEN

”Det er langt fra kedeligt at være kontoruddannet.”

Jane arbejder i dag som kontorfunktionær i Miljøstyrelsen, hvor hun sidder i Jagttegnsadministrationen.

Hun var i mange år social- og sundhedshjælper, inden hun valgte at skifte retning for at prøve kræfter med en ny faglighed og nye opgaver. Jane startede som kontorelev i BaneDanmark, hvor hun for alvor fik øjnene op for, hvor mange hjørner af samfundet, de offentlige institutioner dækker. Jane var derefter ikke i tvivl om, at hun skulle gøre karriere inden for den offentlige sektor. I dag sørger Jane for alt det administrative omkring jagttegn, hvor hun sidder med fornyelse af jagttegn, kontrakt til politiet om våbentilladelser, vejledning af borgere, sagsbehandling og meget mere.

Jane_web (1).jpg
MØD BÜNJAMIN: ØKONOMIPARTNER I KØBENHAVNS KOMMUNE

”En kontoruddannelse er et godt springbræt til din videre karriere.”

Bünjamin har i løbet af sin karriere arbejdet sig op igennem organisationen i Københavns Kommune. Her startede han som kontorelev, og i dag arbejder han som Økonomipartner i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Det lå ikke altid i kortene, at Bünjamin skulle skabe sig en karrierevej inden for det kommunale område, men gennem sin tid i Københavns Kommune har Bünjamin fået øjnene op for, hvor mange udviklingsmuligheder, der findes lige netop her. Bünjamin er drevet af hele tiden at kunne dygtiggøre sig, og det er der rig mulighed for med en kontoruddannelse med speciale i offentlig administration i rygsækken. Bünjamin er talstærk, og hans primære opgaver er at holde styr på, at budgetterne stemmer. Han arbejder i dag med at supervisere og afstemme budgetter og regnskaber for bydelslederne i kommunen.

Bunjamin_web (1).jpg

Noget for dig?

Nu har du mødt en masse mennesker, der via kontoruddannelsen og specialet 'offentlig administration' er endt på forskellige offentlige arbejdspladser rundt omkring i landet. Kunne du forestille dig at gå i deres fodspor? Så hop tilbage til specialesiden, og læs meget mere.